Regler for konkurransen "Kveldens bilde" 

Rev. 2.11.2018
Hvem kan delta?
Alle som er betalende medlem i BioFoto og tilhører Østlandsavdelingen kan delta. Det er ikke nødvendig å være personlig tilstede. Bildene kan sendes på mail. Se pkt. "Hvordan skal bildene leveres inn".

Hva slags bilder kan delta?
Det kan kun innleveres digitale bilder til konkurransen. Bilder som har deltatt 2 ganger tidligere er ekskludert fra å delta i fremtidige konkurranser. Bilder som tidligere har fått premie, dvs. 1., 2. eller 3 premie, er ekskludert fra fremtidige konkurranser. 

Hvor mange bilder kan jeg delta med?
Hver fotograf kan delta med inntil 2 bilder. Styret forbeholder seg adgang til å redusere antallet bilder dersom deltakelsen blir så stor at konkurransen ikke lar seg avvikle innenfor møtets tidsramme. Avgjørelse om eventuell reduksjon vil bli tatt på hvert møte, og en reduksjon vil konsekvent bli foretatt i forhold til fotografens egen prioritering i filnavnet.

Hvordan skal bildene leveres inn?
Bilder skal leveres i filformatet JPG, med ca bredde på 1920 piksler og ca høyde på 1080 piksler. Filnavnet skal kun inneholde fotografens navn samt en innbyrdes prioritering av bildene ved å merke de med 1 og 2. 
Slik som eksemplet her: Ola_Nordmann_01
Copyrightmerker og navn direkte på bildene tillates ikke og fører til at bildene blir eskludert fra konkurransen.
Bildene sendes på mail til Kåre Hoftvedt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Når skal jeg levere bildene?
Bildene skal sendes på mail senest kvelden før møtet.

Hvem er jury?
Juryen består normalt av kveldens foredragsholder, eventuelt suplert med person(er) fra styret eller om nødvendig  1-3 andre som ikke deltar i møtets konkurranse. Ingen som deltar i konkurransen kan sitte i juryen.

Hvor mange bilder premieres?
Det deles ut 1., 2. og 3. premie, og så mange "hederlig omtale" som juryen finner verdig, totalt maksimalt 1/3 av det totale antall bilder. NB! Konkurransen avlyses dersom det ikke er levert inn minst 10 bilder av minst 5 fotografer.

Poengberegning/premiering
1. premie 8 poeng, 2. premie 6 poeng, 3. premie 4 poeng og Hederlig Omtale 2 poeng. Den fotografen som samler flest poeng gjennom året blir Årets Fotograf i Østlandsavdelingen. 
 

Publisering

Alle innleverte konkurransebilder publiseres på BioFoto Østlandet sin webside, biofoto.org. Vinnerbildene publiseres også på vår facebookside.

Premier

Premier til konkuransene er gitt av våre sponsorer, det er tilfeldig hva som finnes tilgjengelig av premier.

Premier som ikke er avhentet i løpet av 2 etterfølgende møter går tilbake til BioFoto Østlandet for senere bruk.