Tabell pr desember 2019

 

Plassering Deltaker   Sum Jan Feb Mar Apr Mai Sep Okt Nov Des
1 Pål Brenne   34 8 2     10 2 2 2 8
2 Eigil B Jensen   32 2 8 6 2 2 2 4 2 4
3 Heidi Mellingen   28 2 4 8   2 2 4 2 4
4 Arild Hareide   26 10     6 6   2   2
5 Bjørn Lindgren   22     4 8   4 2   4
  Kjersti Holst   18 2 4   2 6 2   2  
  Arne Aronsen   16     8   2 2 4    
  Jan Sivert Haugli   16   2   2 2 4   2 4
  Unni Bakken   16           2 2 8 4
  Stein Kristian Martinsen   14 4 2 2 2 2   2    
  Lise Gunn Skretteberg   14 2     2 2   6   2
  Tore Kristiansen   12   8   2 2        
  Helene Fergestad   12 4 2 2     2 2    
  Leif Eriksen   12           4     8
  Jan Magnus Reneflot   10               8 2
  Ole Petter Larsen   8           8      
  Per Flakstad   10             8   2
  Knut Hamli   8     2         4 2
  Margrethe Holmsen   6 4 2              
  Nils Olav Thonvald   6   2 2   2        
  Aasne Vigran   6           6      
  Tori Tollefsen   6       4     2    
  Rine Grue Carlsen   6         4   2    
  Kjell Erik Engmark   6 2         2 2    
  Kari Kløvstad   6             4   2
  Bjarke Anderson   4     4            
  Odd Olufsen   4   2     2        
  Inger Johanne Indset   4   2     2        
  Jon Bruce   4   2       2      
  Janet Saur   4           2 2    
  Kåre Hoftvedt   4             4    
  Andreas Røstad   4             4    
  Torbjørn Persen   4           2   2  
  Bente Klevenberg   4               4  
  Geir Hansen   2 2                
  Borgny Helnes   2 2                
  Dag Stellander   2 2                
  Anne C Erlandsen   2       2          
  Mette Jensen   2       2          
  Tom Stevy Nilsen   2           2      
  Jan Sundby   2                 2
  Jan Enger   2                 2
  Ellen Maria Hellerød   2           2      
  Mette Pedersen   2   2              
  Morten Vagleng   2   2              
  Svein Hiis   2     2            
  Thor Håkonsen   2     2            
  Ullah Spansdal   2     2            
  Wenche Vaagland   2             2