Interessert i foto og natur helt fra tenårene hvor jeg vokste opp i Fet kommune i kanten av det som senere skulle bli Nordre Øyeren Naturreservat, fiskestang og kano ble flittig benyttet på turer i nærmiljøet, og etterhvert på lengre ekspedisjoner til lokkende reisemål rundt i landet. Første speilrefleks ble innkjøpt når jeg var 18 år, og selvsagt var det Nikon som ble valget da som nå. En altoppslukende interesse var i gang og jeg slukte alt stoff som var mulig å oppdrive om fotografering, og spesielt naturfoto som var en utmerket kombinasjon med min interesse for natur og friluftsliv. Bruker i dag det meste av fritiden på naturfoto i en eller annen form, enten det er praktisk utøvelse og turer, eller foreningsarbeid i Biofoto Østlandet hvor jeg etter en periode som sekretær og nestleder, nå er leder for avdelingen.På årmøtet på Smøla juni 2016, ble jeg også valgt som nestleder i sentralstyret i BioFoto.

 EpostThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil: 97967039