Ann Forberg melder frå turen: «Det var 7 totalt - 2 fra Biofoto og Kongsberg fotoklubb, 2 fra Biofoto og Asker og Bærum Fotoklubb og 3 fra Asker og Bærum Fotoklubb uten Biofoto-tilknytning. Vi har tradisjon for å være sammen med ABF på blåveisturene. Fin stemning. Jeg og en fra ABF dro etter to timer. Da dro de andre to fra ABF et annet fotosted like ved. De to fra Kongsberg og den siste fra ABF/Biofoto var igjen. Tror alle var fornøyde.»